CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Bảo hành sản phẩm là khắc phục những lỗi, sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của nhà cung cấp.

Điều kiện về bảo hành:
Sản phẩm được bảo hành, sửa lỗi miễn phí nếu sản phẩm đó đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Còn thời hạn bảo hành (được tính kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm)

b. Khách hàng có đủ cả hóa đơn bán hàng của LordsMobile.id.vn Việt Nam  theo quy định.

c. Có thông báo giao dịch không chính xác.
d. Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới tài khoản của Quý Khách hàng.
e. Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Quý Khách hàng.

Nơi nhận bảo hành:

LordsMobile.id.vn nhận sản phẩm cần bảo hành của khách: Khách hàng báo sản phẩm cần bảo hành đến bất kỳ cửa hàng thuộc hệ thống của LordsMobile.id.vn. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đề ra phương án giải quyết. Sau khi sản phẩm được bảo hành, LordsMobile.id.vn sẽ gửi chương trình sửa lỗi cho quý khách thông qua email hoặc CD, USB qua bưu điện.

bảo hành như phí vận chuyển, … sẽ do khách hàng chi trả.

Khách hàng gửi trực tiếp sản phẩm cần bảo hành đến các trung tâm bảo hành của LordsMobile.id.vn. LordsMobile.id.vn sẽ có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành và thông báo kết quả cho khách hàng.

Những trường hợp không được bảo hành.
Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành.
Hóa đơn bán hàng bị mất.
Lỗi không phải do LordsMobile.id.vn gây ra
Số dư tài khoản của Quý Khách hàng (Tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng,…) không có đủ số tiền để thực hiện giao dịch;
Hệ thống của LordsMobile.id.vn không hoạt động tốt và Quý Khách hàng “đã biết” về việc này khi tiến hành giao dịch;
Không chịu trách nhiệm sau khi bàn giao dịch vụ/sản phẩm (mã thẻ game, điện thoại,…) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin thẻ. Mọi việc sử dụng thẻ trên sau thời gian trả thẻ. LordsMobile.id.vn sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiêm.
Do đường truyền internet: Do lỗi đường truyền, lỗi kết nối từ, đứt cáp quang, đứt mạng…. do những lỗi đường truyền mà LordsMobile.id.vn không thể can thiệp được.
Do các chính sách tạm giữ tiền từ phía Ngân hàng, chính sách kiểm duyệt giao dịch giao dịch từ phía hệ thống ngân hàng, tài khoản của Quý Khách hàng hoặc do đường truyền kết nối giữa LordsMobile.id.vn và các ngân hàng mà Quý Khách hàng chọn thanh toán;
Trường hợp bất khả kháng