Lords Mobile

Ngoài cách nhập code Lords Mobile để nhận các vật phẩm, trang bị quý giá, người chơi có thể nạp kim cương để mua các trang bị trong cửa hàng